10.8.2018

TIEDOTE: Oriveden Kampus -hanke päättyy − kaupunki jatkaa alueen kehittämistä selvitystyön pohjalta

Oriveden kaupungin ja Ahlmanin koulun säätiön puolivuotinen yhteishanke, Oriveden Kampus, päättyy elokuussa 2018. Hankkeen aikana saatiin tehtyä laaja perustyö, jonka pohjalta kaupunki jatkaa alueen kehittämistä.

− Hankkeen lähtötilanne oli haastava ja tavoitteet kunnianhimoiset, Oriveden Kampus -hankkeen projektipäällikkö Hannu Tuohi kertoo. − Omasta mielestäni onnistuimme saamaan kaupungin ja kaupunkilaisten sekä Ahlmanin välille hyvän vuoropuhelun, vaikka jokaisella oli omat lähtökohdat ja tavoitteet. On jokaisen osapuolen etu, että alueelle saadaan uutta vireää toimintaa, joka tukee kaupunkilaisten ja yritysten elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä.

Tuohi toteaa, että ajallisesti kuusi kuukautta on melko lyhyt jakso näin isolle prosessille. Keskeiset tulokset hänen mielestään olivat hankkeen saaminen laajasti esille, toimijakartoitus toteutettua ja neuvotteluprosessi käyntiin sekä kaikkien ääni kuuluville.

Hankkeen aikana Oriveden kaupunki ilmaisi kiinnostuksensa erityisesti Klemetti-rakennusta kohtaan. Kaupunki ja Ahlman käynnistivät neuvottelut kesäkuussa.

− Kaupungin omat laskelmat kiinteistöjen osalta ovat vielä kesken, mutta valmistunevat elokuun aikana, sanoo Tuohi. − Asia saattaa jo tässä vaiheessa mennä myös lautakunnan käsittelyyn, jonka jälkeen kaupunki ja Ahlman palaavat saman pöydän ääreen.

Hankkeen projektipäällikkönä toiminut Hannu Tuohi siirtyy uusiin tehtäviin Tampereelle. Jatkossa kampusalueen kehittämistoimista kaupungin osalta vastaa Oriveden kaupungin uusi elinvoimajohtaja Pirkko Lindström. Alueen kiinteistöjen omistaja Ahlmanin koulujen säätiö jatkaa kiinteistöjen myyntiä.

− Olen alustavasti perehtynyt kampushankkeessa tehtyihin selvityksiin. Hannu on tehnyt hyvää ja perusteellista työtä ja kartoituksia. Omassa roolissani lähden vahvasti viemään asiaa eteenpäin ja jatkamaan neuvotteluja, Lindström toteaa.

 

3.7.2018

TIEDOTE: KLEMETIN KUNTOTUTKIMUKSEN TULOKSET VALMIINA – KESKUSTELUJA KAUPUNGIN JA AHLMANIN VÄLILLÄ JATKETAAN ELOKUUSSA

Oriveden kaupungin ja Ahlmanin koulun säätiön yhteinen Oriveden Kampus -hanke on ajallisesti jo viimeisellä kolmanneksellaan. Perjantaina 29.6 kohteen kuntotutkimuksen toteuttaja Sitowise piti presentaation Oriveden kaupungintalolla tutkimustuloksista. Paikalla oli tutkimuksen toteuttajan lisäksi Ahlmanin edustajat ja Oriveden kaupungilta kaupunginjohtaja Juha Kuusisto, kiinteistöpäällikkö Petri Koivusilta ja asumispalvelupäällikkö Veli-Pekka Naumanen sekä projektipäällikkö Hannu Tuohi. Kaupunki oli kiinnostunut erityisesti Klemetti-rakennuksen kuntotutkimuksen tuloksista.

Klemetti on ikäänsä nähden kohtuullisessa kunnossa: sadevesijärjestelmää pitää tietyiltä osin päivittää ja salin parketti uusia tai korvata se muulla pinnoitteella.

– Yleisesti Klemetin kunto on sellainen, että keskusteluita jatketaan tilan hyödyntämisestä kaupungin eri toimijoiden käytössä, toteaa projektipäällikkö Tuohi.

Kaupunki tekee vielä kesän aikana tarkempia laskelmia käyttäjämääristä ja mahdollisista rakennuksen korjauskustannuksista, mutta saman pöydän ääreen pyritään palaamaan jo elokuun aikana.

Kuntotutkimuksen kohteena olivat Opiston alueen kaikki rakennukset päärakennusta lukuun ottamatta.

– Kuntotutkimuksissa ei noussut esille ongelmia, jotka eivät olisi korjattavissa, sanoo Ahlmanin toimitusjohtaja Timo Jaakkola. – Tarvittavien peruskorjausten kustannus voi kuitenkin joidenkin rakennusten kohdalla olla niin korkea, ettei tiloihin välttämättä löydy sellaista toimijaa tai toimintaa, jolla remontit ja tilojen ylläpito voitaisiin rahoittaa.

Kuntotutkimuksen mukaan rakennuksista uusin, 2004 rakennettu Sointula, oli kunnoltaan hyvä ja soveltuu jo sellaisenaan esimerkiksi majoitustoimintaan.

Kuntotutkimuksen tilasi opiston kiinteistöjen omistaja Ahlmanin koulun säätiö.

VIRALLINEN TIEDOTE

 

22.5.2018

TIEDOTE –  ORIVEDEN KAUPUNKI HARKITSEE KLEMETTISALIN OSTAMISTA

VIRALLINEN TIEDOTE

 

18.5.2018

KIERTOKÄVELY OPISTON ALUEELLA

Lauantaina 9.6 järjestettävän Mämmilän Meiningit tapahtuman yhteydessä toteutetaan kiertokävely Oriveden Opiston rakennuksissa ja pihapiirissä klo 17. Oppaana toimii Opiston entinen talonmies Raimo Lammi, joka muistelee perinteikkään Opiston vanhoja aikoja.

 

16.5.2018

HANKKEEN ETENEMINEN

Oriveden Kampus -hanke on tullut nyt puoliväliin. Hanketta on viety eteenpäin hyvässä yhteistyössä kohteen omistajan, Oriveden kaupungin, kansalaisten ja muiden intressiryhmien kanssa. Alla on vedetty yhteen tärkeimpiä projektiin liittyviä toimenpiteitä ja näiden ajankohtia, osin toteutuneita ja osin tulevia.

22.2.2018      Hankkeen aloitus

2-3/2018       Tiedottamisen, toimijoiden kartoituksen ja kontaktoinnin käynnistäminen

4/2018           Alustavien neuvotteluiden käynnistäminen osapuolten välillä

2-4.5.2018    Kohteen kuntotutkimus (tulokset 15.6 mennessä)

21.8.2018      Hankkeen virallinen lopetus

1/2019           Alueen kaavamuutos valtuuston päätöksenteossa

Oriveden Opiston alueen kehittämistä tullaan jatkamaan hankkeen virallisen lopetuksen jälkeen Oriveden kaupungin osalta, sillä alue on tärkeä osa kaupungistrategiaa ja elinvoimaohjelmaa.

 

3.5.2018

KUNTOTUTKIMUS

Hankkeen projektipäällikkö Hannu Tuohi kävi perehtymässä opiston kiinteistöjen kuntotutkimukseen torstaina 3.5.2018 ja haastatteli kuntotutkimuksen vastuullista insinööriä Jussi Saarta Sitowise Oy:stä.

17.3.2018

ORIVEDEN SANOMAT (16.3.2018): Hannu Tuohi aloittanut Oriveden Opiston -kampushankkeen projektipäällikkönä

”Hannu Tuohi aloitti työnsä Oriveden Opiston kampushankkeen projektipäällikkönä helmikuun 22. päivä. Hänen työsarkansa on laaja, mutta ennen kaikkea hän on linkki eri toimijoiden välillä.

Hannu Tuohi on pestattu puolivuotiseen kaupungin ja Ahlmanin selvitystyöhön, jolla koetetaan saada toimijoita Opiston syksyllä tyhjeneviin tiloihin.”

 

ALKUPERÄINEN JUTTU

1.3.2018

AAMULEHTI (6.1.2018): Oriveden kampusalueelle haetaan uusia toimijoita

”Oriveden kaupunki ja Ahlmanin koulun säätiö lisäävät tehoja Oriveden opiston alueen ja siellä olevien kiinteistöjen saamiseksi uuteen käyttöön. Pirkanmaan maakuntajohtaja Esa Halme myönsi joulukuussa Oriveden kampus -hankkeen toteuttamiseen 18 000 euroa maakunnan kehittämisrahaa.

Orivesi ja Ahlman sijoittavat kumpikin 9 000 euroa, jolloin koossa on 36 000 euroa markkinointi- ja kehityshenkilön palkkaamiseksi puoleksi vuodeksi kohdetta myymään.

Tampereella toimivan Ahlmanin opiston alaisuuteen siirtyneen Oriveden opiston toiminnot jatkuvat rakennuksissa vielä kevätlukukauden 2018, mutta ensi kesästä alkaen tilat vapautuvat kokonaan opetuskäytöstä.

Catella Property Oy Tampere myy parhaillaan useissa rakennuksissa olevia 9 000 neliön tiloja, joissa on opetustilaa, asuntola sekä liikunta- ja konserttisali.”

 

ALKUPERÄINEN JUTTU